Scios
Storitve
Naročnikom nudimo možnost migracije posameznih segmentov ali pa celotnega spektra informacijske podpore v "oblak" (cloud computing). Ključni razlogi za implementacijo Web 2.0 storitev so tako finančne (veliki prihranki pri izdatkih za IT) kot tudi funkcionalne narave (lokacijska in platformna neodvisnost ter enostavnejša integracija poslovanja s svetovnim spletom). Tipični gradniki "oblaka" so Googlova zbirka Apps (Gmail, Calendar, Docs, Sites, Start Page), Blogger.com, Picasa Web Albums/Flickr, YouTube in ostali.

Izdelujemo številne tipe spletnih strani, od osnovnih statičnih (predvsem spletne vizitke), preko blogov in forumov, do naprednih dinamičnih strani, zgrajenih okoli odprtokodnih CMS platform. Naročnikom nudimo tako inačice z uporabo obstoječih oblikovalskih predlog kot tudi po meri narejene dizajne v sodelovanju z oblikovalskim studiom Verbič.

Ne glede na izbrani tip si vedno prizadevamo nuditi rešitve brez kakršnih koli mesečnih pavšalov - namesto takšnih in drugačnih poprodajnih obveznosti naročnikom raje nudimo rešitve, ki jih lahko v veliki meri vzdržujejo sami.

Ključna prednost, ki so je deležni naši naročniki, je koncept "vse na enem mestu", t.j. nudenje celovite individualne storitve, bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z našimi partnerji. V praksi to pomeni, da servisiramo vse faze razvoja strani, od začetnega vsebinskega in tehničnega svetovanja, preko oblikovanja in same izdelave strani, pa do celotnega paketa gostovanja (domena, spletna stran, elektronska pošta).

Velikim in srednjim podjetjem v sodelovanju s podjetjem Vibacom d.o.o. nudimo tako samostojne svetovalne projekte kot tudi projekte, ki so del razvojnih zgodb. Za majhna podjetja kreiramo celovite rešitve iz področja informacijske tehnologije. Ne glede na velikost podjetja znanje vedno črpamo iz sledenja najsodobnejšim trendom v panogi in desetletja izkušenj v stroki, od dela z mikro podjetji do paradnih konjev slovenske industrije.

Ključni značilnosti naših projektov sta stalno prisotna zavest o finančnih in psiholoških aspektih informatike in pravilo reševanja operativnih izzivov z upoštevanjem strateških ciljev podjetja.